FAQs Complain Problems

गैडहवा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन

Read More

गैडहवा ताल

Read More

१४औं गाउँसाभ

Read More

१४औं गाउँसाभ

Read More

१४औं गाउँसाभ

Read More

याेजना सम्झौता गर्दा लाग्ने कागजातहरु के के हुन् ?

१. गाउँसभाबाट सम्बन्धित योजनाको बजेट तथा  कार्यक्रम स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ, 
२. उपभोक्ता समितिको निवेदन,
३. ३३ % महिला सहितको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी उपभोक्ता भेलाको निर्णय,
४.  पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि,
५. वडा समितिको सिफारिस ,
६. प्राविधिकबाट तयार गरिएको लागत अनुमान, योजना सम्झौता पत्र

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
व. कविराज अधिकृत सातौ

आपतकालीन सम्पर्क नम्बर

आपतकालीन सम्पर्क नं.                                                      अन्य महत्वपूर्ण सम्पर्क नं.


नाम                                  सम्पर्क नं.                          विवरण                                 सम्पर्क नं.

सुरेन्द्र पौड्याल                      ९८५७०११५३०                दमकल चालक                         ९८४७२५२१२४

माधुरी जौसवाल                     ९८२१४०५६८७               दमकल सहयोगी                      ९८६७७९४२३६

श्रीप्रसाद गौतम                      ९८५७०१६१५९                एम्बुलेन्स सुर्यपुरा                       ९८०४४३९०५०

श्रीराम कलवार                       ९८०७५७३९४६               एम्बुलेन्स कर्महवा                       ९८१४४६४०९२

                                                                                   ई.प्र.का. सुर्यपुरा                        ९८५७०९०३४२

                                                                                   पोहवा चौकी                            ९८४८३५९७४०

                                                                                    शान्तीबजार चौकी                      ९८२७३९२३९४

                                                                                    APF लोण्डिहवा                         ९८५१२७२५६४

जानकारी